ONLINE TRAJECT: “EMOTIONELE VAARDIGHEDEN IN EEN UITDAGENDE WERELD”

Waarom soft skills het nieuwe goud zijn

01/10/2021

Het huidige onderwijssysteem wordt voornamelijk gedomineerd door een focus op het aanleren van hard skills. Hard skills zijn de vaardigheden zoals kennisreproductie, analytisch denken en technische vaardigheden. Ze zijn gemakkelijk meetbaar en waren in het verleden noodzakelijk voor een goede positie op de arbeidsmarkt. Soft skills daarentegen werden als minder belangrijk beschouwd. Soft skills zijn de typisch menselijke vaardigheden (zoals dankbaarheid, veerkracht, emotionele competentie, aanpassingsvermogen, creativiteit,…) die in een steeds meer geautomatiseerde wereld erg belangrijk worden. Soft skills zijn het nieuwe goud voor zowel kinderen, de economie als de maatschappij. Waarom?

Het opdoen van nieuwe kennis en het aanleren van technische vaardigheden is nog steeds verrijkend. Toch zal er een grote verschuiving nodig zijn naar meer aandacht voor het bevorderen van soft skills. Mensen die bedreven zijn in soft skills zullen het niet alleen beter doen op de arbeidsmarkt, maar zullen ook weerbaarder zijn in een steeds veranderende en meer uitdagende wereld. Ik schreef eerder al een blogpost over wat soft skills zijn en waarom ze onmisbaar zijn voor de toekomst.

Waarom soft skills belangrijk zijn voor kinderen

Kinderen en jongeren die vaardig zijn in soft skills kunnen beter omgaan met de uitdagingen in de maatschappij. Ze ervaren meer voldoening, doen het beter op school en hun welbevinden stijgt. Door het trainen van soft skills bij kinderen kunnen emotionele moeilijkheden en gedragsproblemen beter worden voorkomen. In onderwijs en opvoeding moet meer ruimte gemaakt worden voor het kind in al zijn facetten. Aandacht voor soft skills dient niet enkel te gebeuren d.m.v. kortdurend projecten. De opvoedingscultuur moet doordrongen worden met thema’s als emotieregulatie, dankbaarheid, veerkracht en samenwerking. Alleen op die manier zullen we de toekomstige generatie weerbaar maken in deze complexe en drukke wereld.

Educating the mind
without educating the heart
is no education at all

Aristotle

Waarom soft skills belangrijk zijn voor de economie

Meer en meer jobs worden geautomatiseerd en volgens Paul Krischner (hoogleraar onderwijspsychologie) bestaan 2/3 van de jobs die onze kinderen later zullen uitoefenen vandaag de dag nog niet. Welke vaardigheden moeten we onze kinderen dan aanleren? We weten namelijk als opvoeder zelf nog niet welke functies onze kinderen zullen gaan uitoefenen. Eén ding is zeker: een grote dosis creativiteit en de mogelijkheid om zich flexibel aan te passen aan veranderende situaties zullen van groot belang zijn.

De mens onderscheidt zich enkel van machines door de typisch menselijke soft skills. Louter analytisch denken zal niet meer toereikend en voldoende zijn. Succes op de arbeidsmarkt zal meer en meer bepaald worden door bedrevenheid in soft skills. Zo bevestigt onderzoek van David Deming (econoom aan de Harvard Kennedy School) dat sociale vaardigheden steeds belangrijker worden op de arbeidsmarkt. Deze tendens zal zich verder doorzetten.

Waarom soft skills belangrijk zijn voor de maatschappij

Aandacht voor het bevorderen van soft skills zorgt niet alleen voor een verandering in het leven van een individu. Het kan ook leiden tot een noodzakelijke kentering op maatschappelijk vlak. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een andere manier van samenleven. We verlangen naar meer rust en zachtheid, naar een betere balans tussen werk en ontspanning, naar een andere omgang met natuur en milieu, naar meer authenticiteit en verbinding met elkaar…

Een andere samenleving begint bij het durven stellen van prioriteiten en het aanleren van zachte vaardigheden die kinderen en volwassenen kunnen ondersteunen in deze nieuwe wereld.


Voor meer tips en tools omtrent het aanleren van soft skills kan je ons volgen op onze sociale media-kanalen!