ONLINE TRAJECT: “EMOTIONELE VAARDIGHEDEN IN EEN UITDAGENDE WERELD”

Waarom het benoemen van emoties belangrijk is

07/06/2021

Iedere ouder kan erover meespreken: de overweldigende emoties waar kinderen (soms meer dan ons lief is) mee te maken krijgen. Dat is een onderdeel van een normale ontwikkeling en kinderen dienen de tijd en ruimte te krijgen om te leren omgaan met emoties. Vaak voelen we ons als ouder echter zelf wat overweldigd bij al die heftigheid en opvoeders voelen zich meer dan eens onzeker over de manier waarop ze best reageren. Het is belangrijk om als opvoeder de waarde in te zien van het hebben van een uitgebreide emotionele woordenschat en deze vanop jonge leeftijd te stimuleren. In deze blogpost vind je informatie over wat de voordelen zijn van het (leren) benoemen van emoties.

Zowel ouder als kind worden er rustiger van.

Het simpelweg benoemen van emoties helpt om je rustiger te voelen. Het benoemen van emoties activeert namelijk de prefrontale cortex (het deel in de hersenen waar het ‘denken’ plaatsvindt) en vermindert de activiteit in de amygdala (het gebied in de hersenen dat emoties en gedragingen regelt). De prefrontale cortex helpt bij het helder beoordelen van situaties en zorgt ervoor dat we adequaat reageren op emoties. Wanneer je de emoties van kinderen benoemt, zullen kinderen sneller in staat zijn om rust te vinden. En dit geldt ook voor je eigen emoties als ouder, je bent als opvoeder beter in staat om zelf rustig te blijven wanneer je aangeeft hoe je je voelt.

Emoties benoemen zorgt voor erkenning van emoties.

Wanneer je de emoties van je kind benoemt, voelt je kind zich gezien en gehoord. Op die manier ervaren kinderen erkenning en begrip en vergroot je de kans dat kinderen hun emoties zullen uiten en hun zorgen met je zullen blijven delen. En is dat niet wat we als opvoeder willen bereiken? Het ontkennen van emoties is gericht op het onderdrukken van emoties. Onderdrukte emoties komen echter vroeg of laat terug naar boven. Het erkennen van emoties zorgt voor begrip en verbinding en leidt tot persoonlijke groei en welbevinden.

Je bevordert de emotionele geletterdheid.

Zowel volwassenen, jongeren als kinderen missen vaak de woordenschat om over hun emoties te praten. Zo geven we bijvoorbeeld aan ons niet goed te voelen, maar kunnen we moeilijk verwoorden hoe we ons juist voelen. Nochtans is het kunnen verwoorden van subtiele emoties erg belangrijk, het helpt namelijk bij de verwerking ervan. Het is erg waardevol om de emotionele woordenschat al vanop jonge leeftijd te stimuleren. Kinderen met een beperkte emotionele woordenschat die moeilijk kunnen beschrijven hoe ze zich voelen, zullen ons tonen (in hun gedrag) hoe ze zich voelen. Dan kunnen gedragingen voorkomen als teruggetrokkenheid, woedebuien of zelfs agressief gedrag. Een uitgebreide emotionele woordenschat leidt daarentegen tot heel wat voordelen: kinderen ervaren meer positieve emoties, kunnen beter omgaan met stress en ervaren meer zelfcontrole.

Zicht hebben op onze emoties helpt ons om een geschikte copingstrategie te kiezen.

We kunnen geen geschikte copingstrategie hanteren wanneer we niet weten hoe we ons voelen. Je kan toch ook geen oplossing bedenken voor iets als je niet weet wat het probleem is? Wanneer je kind kan benoemen hoe het zich voelt, of wanneer je samen met je kind op zoek gaat naar hoe het zich voelt, dan pas kunnen we hen begeleiden om een gepaste copingstrategie te kiezen. We hanteren namelijk een andere strategie wanneer we ons boos voelen, dan wanneer we ontgoocheld of beschaamd zijn. Elke emotie vraagt om een verschillende aanpak. Kinderen daarin ondersteunen en hen deze vaardigheid helpen ontwikkelen, zorgt voor een beter probleemoplossend vermogen.


Heb je interesse in tips en tools omtrent het bevorderen van de emotionele competentie van je kind? Volg ons dan via Instagram of ontdek onze emotietools. Wil je graag persoonlijk advies omtrent emotiecoaching? Dan kan je hier een afspraak maken.