About Me

About Me

Mama van drie kinderen – (voorlopig) ongehuwd – zelfstandig Klinisch Psychologe en Seksuologe – gespecialiseerd in ontwikkelings-stoornissen, hooggevoeligheid, opvoedingsondersteuning – 10 jaar ervaring in het begeleiden van kinderen en hun ouders – 7 jaar ervaring in het moederschap – maar leert vooral elke dag bij – houdt van: haar gezin, reizen, dromen, lopen, quotes, fotografie Read More

Popular Topics

Over mij

Hallo!

Welkom op a_lot_ofmom! Mijn naam is Lieselot, mama van drie kinderen, klinisch psychologe en seksuologe van opleiding. Mijn passie vond ik in het ondersteunen van kinderen en hun ouders. Via deze website wil ik mensen inspireren en ondersteunen op vlak van opvoeding. Graag wil ik een bijdrage leveren om de emotionele intelligentie van kinderen te verhogen en om ouders, leerkrachten en opvoeders handvatten aan te reiken om veerkrachtige, gelukkige kinderen op te voeden die erin slagen zichzelf te uiten en die op een respectvolle manier kunnen communiceren met anderen. 

Het is mijn missie om te helpen bij het opvoeden van veerkrachtige kinderen


Waarvoor kan je hier terecht? 

Op onze blogpagina neem ik je mee in het dagelijks leven met onze eigen drie kinderen. Je kan inspiratie verwachten omtrent kinderen en opvoeding. De blog omvat de thema’s: travel, trips, lifestyle, parenting en tools. Ik vertel je persoonlijke verhalen over de opvoeding van onze kinderen, want ook hier loopt niet altijd alles van een leien dakje. Ik deel tips omtrent activiteiten met kinderen, dichtbij en veraf. Ik ga op zoek naar geschikte didactische materialen die zinvol kunnen zijn bij het opvoeden van baby’s, peuters, lagerschoolkinderen en pubers. 

Naast inspiratie over deze onderwerpen, bied ik online opvoedingsondersteuning aan. Dit in de vorm van consult via e-mail, video consult en online cursussen. Je vindt alle informatie op deze website of via de sociale mediakanalen. Geef me gerust een seintje indien je vragen hebt!


Visie

Na 10 jaar ervaring in het begeleiden van allerlei mensen met uiteenlopende psychische en lichamelijke klachten, blijkt er in veel gevallen een onderliggende gemeenschappelijke oorzaak: vele mensen kunnen de toenemende maatschappelijke prestatiedruk en hoge verwachtingen nog moeilijk aan. Verder valt het op dat vele mensen worstelen met de toename van prikkelrijke omgevingen en andere algemene stressfactoren. Mensen gaan meer en meer op zoek naar rust en naar manieren om met stress om te gaan. 

Het valt op dat we onze eigen prestatiegerichtheid en focus op maatschappelijk succes doorgeven aan onze kinderen. Vele kinderen komen vroeg of laat onder druk te staan. Kinderen met een bepaalde gevoeligheid hebben het soms moeilijk om mee te draaien in de drukke maatschappij. We zien dat kinderen vooral leren door ‘modeling‘: niet enkel wat je zegt tegen je kind is belangrijk, maar vooral ook hoe je een bepaalde manier van leven voorleeft. Laat ons nadenken over welk voorbeeld we hen geven…

Bij elke generatie hebben we een nieuwe kans. Willen we onze kinderen voorhouden dat snel beter is, dat succesvol zijn het belangrijkste is, dat zelfwaarde vooral bepaald wordt door wat je doet, dat zorg voor anderen en milieu ondergeschikt is… Of willen we het anders doen? Willen we enerzijds onze kinderen kind laten zijn, met vallen en opstaan dingen proberen, met dankbaarheid voor wat fijn is en respect voor natuur en medemens. En willen we hen anderzijds ook vaardigheden aanleren zodat ze zich voldoende kunnen handhaven in de maatschappij. Ik wens het van harte. 


Your vibe attracts your tribe

×