About Me

About Me

Mama van drie kinderen – (voorlopig) ongehuwd – zelfstandig Klinisch Psychologe en Seksuologe – gespecialiseerd in ontwikkelings-stoornissen, hooggevoeligheid, opvoedingsondersteuning – 10 jaar ervaring in het begeleiden van kinderen en hun ouders – 7 jaar ervaring in het moederschap – maar leert vooral elke dag bij – houdt van: haar gezin, reizen, dromen, lopen, quotes, fotografie Read More

Popular Topics

Over mij

Hallo!

Welkom op a_lot_ofmom! Mijn naam is Lieselot, mama van drie kinderen, klinisch psychologe en seksuologe van opleiding. Mijn passie vond ik in het ondersteunen van kinderen en hun ouders. Via deze website wil ik mensen inspireren en ondersteunen op vlak van opvoeding. Graag wil ik een bijdrage leveren om de emotionele intelligentie van kinderen te verhogen en om ouders, leerkrachten en opvoeders handvatten aan te reiken om veerkrachtige, vaardige kinderen op te voeden die erin slagen zichzelf te uiten en die op een respectvolle manier kunnen communiceren met anderen. 

Het is mijn missie om te helpen bij het opvoeden van veerkrachtige kinderen


Waarvoor kan je hier terecht? 

Op onze sociale mediakanalen en blogpagina kan je informatie en inspiratie vinden omtrent het aanleren van soft skills bij kinderen. Soft skills zijn de menselijke vaardigheden die ons in staat stellen met onszelf, anderen en uitdagingen om te gaan. Ze werden vroeger ondergeschikt gezien aan de hard skills, maar spelen in een drukke en snel veranderende maatschappij een steeds belangrijkere rol.

Naast inspiratie over deze onderwerpen bied ik online opvoedingsondersteuning aan. Dit in de vorm van video consult en online cursussen. Je kan bij mij terecht voor coaching omtrent algemene opvoedinsgvragen en omtrent het aanleren van waardevolle vaardigheden. Je kan eenvoudig een afspraak inboeken in mijn online agenda.

Bij a_lot_ofmom gingen we ook enthousiast en gepassioneerd aan de slag met het ontwerpen van tools ter bevordering van de emotieregulatie. Ondertussen telt ons assortiment vier emotietools voor gebruik in de thuissetting alsook in scholen.


Visie

Na meer dan 12 jaar ervaring in het begeleiden van allerlei mensen met uiteenlopende psychische en lichamelijke klachten, blijkt er in veel gevallen een onderliggende gemeenschappelijke oorzaak: vele mensen kunnen de toenemende maatschappelijke prestatiedruk en hoge verwachtingen nog moeilijk aan. Verder valt het op dat vele mensen worstelen met de toename van prikkelrijke omgevingen en andere algemene stressfactoren. Mensen gaan meer en meer op zoek naar rust en naar manieren om met stress om te gaan. Maar waarom wachten tot kinderen, jongeren en volwassenen vastlopen? Kunnen we niet beter meer inzetten op preventie en het aanleren van vaardigheden die helpend zijn in het omgaan met onszelf en onze omgeving?

Het valt op dat we onze eigen prestatiegerichtheid en focus op maatschappelijk succes doorgeven aan onze kinderen. Vele kinderen komen vroeg of laat onder druk te staan. Kinderen met een bepaalde gevoeligheid hebben het soms moeilijk om mee te draaien in de drukke maatschappij. We zien dat kinderen vooral leren door ‘modeling‘: niet enkel wat je zegt tegen je kind is belangrijk, maar vooral ook hoe je een bepaalde manier van leven voorleeft. Laat ons nadenken over welk voorbeeld we hen geven…

Bij elke generatie hebben we een nieuwe kans. Willen we onze kinderen voorhouden dat snel beter is, dat succesvol zijn het belangrijkste is, dat zelfwaarde vooral bepaald wordt door wat je doet, dat zorg voor anderen en milieu ondergeschikt is… Of willen we het anders doen? Willen we enerzijds onze kinderen kind laten zijn, met vallen en opstaan dingen proberen, met dankbaarheid voor wat fijn is en respect voor natuur en medemens. En willen we hen anderzijds ook vaardigheden aanleren zodat ze zich voldoende kunnen handhaven in de maatschappij. Ik wens het van harte. 


Your vibe attracts your tribe

×