ONLINE TRAJECT: “EMOTIONELE VAARDIGHEDEN IN EEN UITDAGENDE WERELD”

Faalangst bij kinderen: tips!

08/10/2019

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.

Pippi Langkous

Wat een fantastische quote!! Helaas is het voor vele kinderen niet zo eenvoudig om zo te denken in nieuwe situaties. Faalangst is dan ook een vaak voorkomende angst bij kinderen en jongeren. Faalangst wordt veroorzaakt door negatieve, anticiperende gedachten. Kinderen denken op voorhand dat ze zullen mislukken en worden daar angstig van. Faalangst kan zich op verschillende terreinen voordoen: zo heb je kinderen die voornamelijk last hebben van cognitieve faalangst (zoals angst voor falen bij schoolse taken), maar er bestaan ook kinderen die last hebben van sociale faalangst (bijvoorbeeld angst om negatief beoordeeld te worden door anderen) of motorische faalangst (angst bij het uitvoeren van fysieke handelingen).

Als ouder kan je een aantal zaken uitproberen om je kind te leren omgaan met zijn/haar angst. Aangezien faalangst meestal samengaat met lichamelijke verschijnselen (spierpijnen, versnelde hartslag, stotteren, keelpijn,…) kan het helpend zijn aan de slag te gaan met het aanleren van ontspanningsoefeningen. Kindvriendelijke relaxatieoefeningen kunnen ‘s avonds onderdeel vormen van de avondroutine. Deze oefeningen helpen bij het verlichten van algemene spanningsklachten. Verder kan het zinvol zijn een korte ademhalingsoefening aan te leren die gebruikt kan worden op een moeilijk moment zoals een toets of examen.

Een tweede belangrijk punt is op zoek te gaan naar de onderliggende negatieve gedachten die het kind in een moeilijke situatie heeft (wat denkt hij/zij als er een toets moet gemaakt worden?, hoe denkt je kind over zijn eigen prestaties?, wat denkt je kind wanneer hij/zij een spreekbeurt moet geven voor de klas?, wat denkt je kind tijdens een belangrijke sportwedstrijd?). Deze gedachten zijn vaak onrealistisch en dienen vervangen te worden door meer reële gedachten. Deze gedachten veranderen vergt tijd en oefening! Eventueel kan een slagzin op een kaartje meegegeven worden als extra ondersteuning op school (“ik leer ook van moeilijke dingen”, “ik doe mijn best en dat is goed genoeg”, “van fouten kan je leren”,…).

Wanneer kinderen frequent en langdurig last hebben van faalangst is het aan te raden om hulp te zoeken. Een individuele cognitieve en gedragsmatige training of een faalangsttraining in groepsverband zijn mogelijkheden om kinderen te helpen omgaan met faalangst.